Hamnblockad av israeliskt gods i Göteborg

Hamnarbetarförbundets blockad för hantering av gods till och från Israel inleddes vid midnatt.

Från och med midnatt, onsdag, genomför Svenska Hamnarbetarförbundet en blockad mot gods och fartyg till och från Israel.

- Vi har hörsammat en önskan från palestinska, fackliga organisationer om att inleda en blockad mot israeliskt gods på grund av Israels blockad av Gaza, säger Björn A. Borg, förbundsordförande för Svenska Hamnarbetarförbundet.

Blockaden innebär att hamnarbetarförbundets medlemmar kommer att köra containrar som antingen kommer från Israel eller med en israelisk slutdestination, till ett särskilt område i hamnen, detta gäller bland annat hamnen i Göteborg, som är Skandinaviens största hamn.

Det gods som det handlar om har, i de allra flesta fall, lastas om och kommer till Sverige via någon annan hamn, till exempel Rotterdam, Antwerpen eller Hamburg.

Exakt vad det handlar om för gods som kommer att bli drabbat, är oklart eftersom rederier inte vill tala om vilka företag de har som kunder. Sverige importerar dock mest frukt, grönsaker, kryddor blommor, hudvårdsprodukter och vissa hushållsapparater från Israel. Även viss hemelektronik produceras i israel för bland annat den svenska marknaden av vissa internationella koncerner.

- Troligtvis handlar det om tio till femton containrar som blir utsatta för vår blockad vid Göteborgs hamn, Erik Helgesson, facklig förtroendeman vid Hamnarbetarförbundets avdelning fyra i Göteborg.

Mellan Sverige och Israel finns det i dagsläget två fartygslinjer med direkttrafik.

En av linjerna, Holmsund, har inget anlöp av fartyg fram till tisdag i nästa vecka då blockaden pågår.

Den andra linjen, Vallhamn på Tjörn, tros ha ett anlöp under onsdagen men Hamnarbetarförbundet har inga medlemmar vid Vallhamn, därför omfattas inte det fartyget av blockaden.