Skolinspektionen

Älvdalens kommun missköter skolan

Skolinspektionen riktar idag omfattande kritik mot hur Älvdalens kommun hanterar skolan. Kränkningar, dåligt mottagande av elever och dålig ledning, på alla nivåer, är några av punkterna som Skolinspektionen pekar på.

Det är ord och inga visor i rapporten om skolan i Älvdalen.

"Ansvariga för skolan i Älvdalen måste genast vidta kraftfulla åtgärder, 
för att säkra elevernas trygghet, rättsäkerhet och rätt till likvärdig utbildning i de kommunala skolorna" skriver Skolinspektionen.

Skolinspektionen konstaterar att det förekommer kränkningar och motsättningar, mellan eleverna vid Buskoviusskolan och Strandskolan.

Det brister i mottagandet av elever i särskolan.

Dessutom lägger skolorna i kommunen för lite vikt vid att eleverna ska nå godkänt i alla ämnen.

Varken politikerna eller cheferna tar sitt ansvar för att styra skolan, dundrar Skolinspektionen, som säger att. det brister på alla nivåer.

dalanytt@sr.se