Miljö

Lång vinter ger färre bin

Bisamhällena blir färre. I Trollhättan har flera privata biodlare tvingats lägga ner sin verksamhet. Ett kvalster som parasiterar bina är anledningen.

– Detta är ett stort problem. Det kommer bli brist på svensk honung. Men pollineringsvärdet är betydligt större. Det kan handla om förluster på 100 miljoner, säger biodlaren Sonja Gustavsson på Tjörn.

Den långa vintern och kvalstret Varroa är anledningen till bortfallet av bin. För Sonja Gustavssons bin har det ändå gått förhållandevis bra.

– I Skaraborg skulle det behövas 12 000 fler bisamhällen.

Vad händer om alla bin skulle försvinna?

– Det vet man inte riktigt. Men 80 procent av allt vi äter är pollinerat så dem är viktiga för naturen.

Emil Björklund
emil.bjorklund@sr.se
0522-67 00 25