Älvdalen

Erkänner eftersatt skolarbete

Arbetet med att försöka få ekonomin att gå ihop har prioriterats av skolledningen, därför har andra saker fått stå tillbaka. Så försvarar sig Älvdalens skolchef Cen Månsson mot den kraftiga kritik som Skolinspektionen gett Älvdalens skolor.

Skolinspektionen kritik mot Älvdalens kommun är mycket allvarlig på flera punkter. Kritiken riktar sig till alla nivåer inom skolan, från politikerna till chefer.

- Det finns mycket som fungerar också, saker och ting som vi gör bra, men vi har fått berättigad kritik, försvarar sig skolchefen Cen Månsson.

Han tror att arbetet med att försöka få ekonomin att gå ihop - att spara - har fått dominera för mycket. Andra grundläggande saker inom skolan har blivit eftersatt. Nu ska det bli ändring på det.

- Politikerna tror jag har tagit till sig det här och det finns idag en enighet om att verkligen ta tag i det och ge skolan stöd i arbetet med att få det här att räta upp sig, säger Cen Månsson.

- Vi behöver skärpa upp allt från grunden. 

Dalanytt
dalanytt@sr.se