Gnosjö fick naturreservat

På onsdagseftermiddagen invigdes Gnosjö kommuns första naturreservat´. Det är ett område med urskogen som ligger i Marieholm. Det är ovanligt stort sammanhängande barrskogsområde på 295 hektar som inte har brukats på dom senaste 50 åren. Det har gjort att det finns gott om döda och torra träd , som är utmärkta växplatser för mossor och lavar.