Ingen risk att dementa försvinner

Både lås och larm finns kvar i den gotländska demensvården. I praktiken innebär Socialstyrelsen föreskrifter om stopp för låsta dörrar ingenting och någon större risk för att en gammal förvirrad människa ska kunna ta sig ut utan att någon ser det finns knappast, enligt personal på äldreboenden.

Uppgifterna om att Socialstyrelsen stoppat tvångsåtgärder som lås och larm i äldrevården, har tolkats som att man inte får ha larmade dörrar och inte spänna fast dementa i rullstolar.

Det har oroat en del anhöriga, men Socialstyrelsen har senare förtydligat föreskrifterna där det framgår att man inte får låsa in personer, men däremot får larmen vara kvar på dörrarna så att personalen märker när de öppnas, förklarar Mia Löfgren som är chefen på äldreboendet Tingsbrogården.