Vetandets värld må 16 aug

Mobbning – ordet som förändrade vår attityd till utsatta barn

För fyrtio år sedan introducerade läkaren och debattören Peter Paul Heinemann begreppet mobbing, utan n i mitten. I en artikel beskrev han problemet med barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld av sina skolkamrater. Ett oacceptabelt beteende som måste motarbetas, var hans budskap.

En livlig debatt blev resultatet av brandfacklan. Antimobbningsgrupper startades, skolpsykologer och skolkuratorer tillsattes, tidningarna fylldes av reportage om mobbade barn och forskarna började intressera sig för fenomenet som tidigare varit ganska nedtystat.

Idéhistorikern Anna Larsson i Umeå har undersökt vilken betydelse lanseringen av begreppet fick för mobbningsdebatten i Sverige. En viktig förändring var att skolan började se mobbning som ett socialt och inte ett individuellt problem där man tidigare lade skulden på dem som utsattes för trakasserierna.

Torbjörn Bergström
vet@sr.se