Vetandets värld ons 18 aug

De vilda grisarnas återkomst

Vildsvinet är tillbaka som vild djurart i Sverige. Det var flera hundra år sedan de utrotades, men på bara trettio år har de spritt sig och finns i stora delar av södra Sverige. De ökar snabbt, precis som trafikolyckor och skador på grödor till exempel.

Trots sin storlek och sina synliga bök i skogen lever de ett tämligen undanskymt liv. De är skygga, bara aktiva på natten – och svårräknade.

Just nu pågår flera forskningsprojekt för att försöka hitta metoder ta reda på hur många de är – och för att få veta vad deras närvaro i skogarna betyder för till exempel en markhäckande fågel som tjädern.

Överallt där vildsvinen finns matas det flitigt av jägarna.  Frågan är hur matningen påverkar det vilda i skogarna.