Fler ensamkommande flyktingbarn avvisas

Allt fler ensamkommande flyktingbarn avvisas från Sverige till det EU-land de kom till först, så kallade Dublin-ärenden. Fram till sista maj i år har Migrationsverket beslutat att avvisa 109 ensamkommande barn. Under hela förra året var siffran 141.

I Malmö har situationen blivit akut, säger socialsekreteraren Paula Aracena.

– Det är en akut situation. Där barnen mår extremt dåligt. De utvecklar extrema former av självskadebeteenden och lever under mycket stor press och stress, säger hon.

Det kommer allt fler ensamkommande barn till Sverige och söker asyl. Många har flytt från Afghanistan.

Om de kommit till ett annat EU-land först ska de avvisas dit och söka asyl där enligt Dublin-förordningen.

Barnen i Malmö ska avvisas till Ungern och Rumänien och är rädda för att återvända dit, säger socialsekreteraren Paula Aracena.

– De berättar om mycket kränkande behandling i de länder där de vistats innan. Våldtäkter är vanligt förekommande. De fängslas.

Allt fler ensamkommande barn som ska avvisas till annat EU-land försvinner eller gömmer sig. Hittills i år har 115 barn avvikit, jämfört med 173 året innan.

– De vistas inom det här Dublin-systemet och söker sig runt och försöker söka asyl i andra länder. Och när det inte går kommer de hit igen och så vidare.

Fredrik Beijer, verksamhetschef på Migrationsverket, säger att vi ska lita på de andra EU-länderna.

– Här finns vissa miniminormer. Det här är en diskussion som pågått ganska intensivt de senaste veckorna. Både om Malta och Italien och nu Ungern och Rumänien. Det handlar i huvudsak om vi i Sverige litar på att andra EU-stater tar det ansvar man ska göra enligt de normer som finns i Europa, säger Fredrik Beijer.