Konkurrens om vårdelever

Strängnäs kommun planerar att starta ett eget omvårdnadsprogram för att det blivit för dyrt att skicka eleverna till Eskilstuna.
Det säger Tommy Svensson som är skolchef i Strängnäs. Omvårdnadsprogrammet i Eskilstuna har inför höstterminen tappat elever pga av konkurrensen från Strängnäs vilket betyder att det blir en klass mindre i höst, säger Agne Saläng, biträdande rektor på Rinmansgymnasiet i Eskilstuna. Han anser att skolan därför kommer att genomföra en sämre utbildning. Strängnäs kommun kommer inte att starta omvårdnadsprogrammet i höst på grund av för få sökande, men planerar för en start höstterminen 2002 istället, säger rektorn på Thomasgymnasiet, Ola Nilsson.