Borås

P-tillstånd högvaluta för tjuvar

Varje år stjäls i Sverige hundratals parkeringstillstånd för rörelshindrade, och för att stoppa tjuvarna vill nu SKL att staten skapar ett nytt register. Maj Markgård från Borås hade bara haft sitt tillstånd i ett par månader innan det försvann.

Problemet med stölder av parkeringstillstånd är främst ett storstadsproblem, men det förekommer även å i Sjuhärad.

Maj Markgård från Borås hade för ovanlighetens skull glömt att låsa bilen när hon gick in och handlade.

– Sedan backade jag ut och när jag kom till nästa ställe hade jag inget parkeringskort. Det var någon som stuckit in handen och tagit det för mig.

Frikort i hela EU
De här handikapptillstånden är stöldbegärliga. I dag finns omkring ett tusen tillstånd anmälda som försvunna på en frivillig spärrlista som drygt 100 kommuner i Sverige är anslutna till. En del av dem är borttappade, men många är stulna.

Med ett handikapptillstånd kan man parkera på de bästa parkeringsplatserna i hela EU och i de flesta svenska kommuner kan man också parkera gratis.
Ett bristande kontrollsystem gör att obehöriga kan utnyttja handikapptillstånd som de kommit över.

Kan öka med trängselavgift
I Sjuhärad är problemet än så länge relativt litet - bara enstaka handikapptillstånd försvinner årligen.
Men en viss oro finns att problemet kommer att växa när Göteborg inför trängselskatt 2013. Idag kan innehavare av ett handikapptillstånd nämligen bli befriade från trängselskatten i Stockholm.

– Vi får ju se vad som händer här i Borås när trängselskatten införs i Göteborg. Då kan det vi få se en ökad (stöld)frekvenes, säger Jan-Åke Claesson, chef för trafiksektionen på gatukontoret i Borås.

Nytt register kan vara lösningen
En stor anledning till att obehöriga personer kan utnyttja stulna handikapptillstånd utan att bli påkomna är att tillstånden utfärdas lokalt ute i kommunerna.

Idag finns visserligen ett frivilligt register över försvunna och stulna parkeringstillstånd, men bara en dryg tredjedel av Sveriges kommuner är anslutna till det registret.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i flera år velat att staten ska skapa ett nationellt register för förlust- och stöldanmälningar av handikapptillstånd. Men staten har hittills inte visat något intresse.

– Initialt har det varit väldigt svalt måste jag säga. Jag tror det funnits en viss oro för att det skapas ett nytt personregister, men vi tycker man kan skydda integriteten med ett sådant här register, säger Lars Ahlman som är trafikexpert på SKL.

SKL försöker nu få Transportstyrelsen att lägga in en möjlighet i deras trafikregister att registrera stulna och förkomna handikapptillstånd.

Lars Ahlman är överens med Jan-Åke Claesson på Gatukontoret i Borås om att ett heltäckande nationellt register behövs för att komma tillrätta med problemet.

– Ja det tycker jag behövs och staten måste ta sitt ansvar och anordna det här. Staten har lagt på kommunerna att sköta parkeringstillstånden, och då kan staten bidra med den här delen, säger Lars Ahlman på SKL.