Klart för sanering i Hjortsberga

Södra skogsägarna ska betala 40 procent av saneringskostnaderna vid det tidigare sågverket i Hjortsberga, det har miljööverdomstolen beslutat.

Totalt handlar det om kostnader på 7,6 miljoner för att sanera marken och grundvattnet vid det gamla sågverket som lades ner 1981.

Sågverket började sin verksamhet på 40-talet och Miljöverdomstolen skriver att eftersom miljöskyddslagen infördes först 1969 så är Södra skogsägarnas ansvar begränsat.