Eurpoarådet

Carina Ohlsson ordförande i barnkommitté

Riksdagsledamoten Carina Ohlsson från Lidköping har valts till ordförande i Europarådets kommitté för barnfrågor.

Kommittén ska i höst starta en kampanj om att bekämpa sexuellt våld mot barn, både fysiskt våld och det sexuella våld som kan drabba barn via internet.

– Det är ett hedrande uppdrag, som ger möjlighet att påverka barnfrågor i hela Europa, säger Carina Ohlsson.

Europarådet arbetar främst med frågor om mänskliga rättigheter, och är bland också huvudman för Europadomstolen.