UNHCR: Flyktingskydd i fara

FN:s flyktingkommissariat UNHCR befarar att EU under det svenska ordförandeskapet kommer att kompromissa bort viktiga delar av det förslag till ökat skydd för flyktingar som EU-kommissionen la fram förra året.
Kommande vecka ska EU:s justitie- och inrikesministrar träffas för att diskutera nya regler för hur EU-länderna ska behandla stora flyktingströmmar från akuta krisområden. Arbetet med att ta fram gemensamma EU-regler för flyktingpolitiken har gått långsamt och UNHCR fruktar att Sverige ska tillåta urvattnade kompromisser för att nå ett snabbt resultat.