Förslaget om global bankskatt slopades

Det blir ingen global skatt på bankaffärer som Storbritannien, Frankrike och Tyskland föreslagit på G20-mötet i Kanada.

Förslaget fick inget stöd bland de andra staterna, eftersom de tyckte att en sådan skatt är obefogad.

Syftet med skatten skulle dels vara att förhindra onödigt risktagande från bankernas sida, dels bygga upp en buffert av pengar som kan användas vid framtida kriser.

Men förslaget mötte starkast motstånd från de stater vars banker inte drabbats så hårt av krisen.

Kanada, Australien och Indien hävdade bland andra, att en skatt snarare skulle vara till skada för de finansiella institutionerna och inte heller kunna förhindra framtida kriser.

Storbritannien och Tyskland väntas införa den föreslagna skatten på hemmaplan, och USA:s president Barack Obama försöker också få igenom ett skatteuttag på 80 miljarder dollar för att ta igen kostnaden för det ekonomiska stimulanspaketet.

– Tyvärr har vi ingen gemensam position i G20, varken när det gäller en bankskatt eller när det gäller en skatt på finansiella transaktioner, sade den tyska förbundskanslern Angela Merkel.

Bland de stater som var motståndare till skatten fanns Kanada, Australien och de växande stormakterna Brasilien och Indien.