Regeringslöst Belgien tar över EU-klubban

Den 1 juli tar Belgien över som EU:s ordförandeland, men utan att ha någon vald regering. Efter vårens regeringskris och nyvalet i juni är den inrikespolitiska situationen så komplicerad att EU nu får ledas av en expeditionsregering.

Men när det gäller EU-ordförandeskapet spelar det mindre roll, enligt den belgiska expeditionsregeringens premiärminister Yves Leterme.

– Trots att ingen ny regering har tagit över finns det politisk enighet om vårt program, säger den avgående belgiske premiärministern Yves Leterme. Och även om EU-ordförandeskapet börjar nu i juli lär det dröja till fram i oktober innan det finns någon ny regering.

Det innebär att EU:s valde ordförande Herman Van Rompuy kommer att få en ännu tyngre roll än han hittills haft.

– Det land som tar över ordförandeskapet måste jobba ihop med Van Rompuy. Han är belgare och känner mycket väl till våra interna problem, säger Guy Vanhengel, vice premiärminister i expeditionsregeringen.

Och EU:s valde ordförande Herman van Rompuy stämmer in i kören om hur bra föreberett allt är.

– Och sommarmånaderna när det belgiska ordförandeskapet börjar är ju dessutom lugna, säger van Rompuy.

Den stora uppgiften för det belgiska ordförandeskapet blir precis som under första halvåret i år den ekonomiska krisen. Det handlar om förslag för ekonomisk övervakning och styrning.

Allt för att nya kriser inte ska uppkomma - och händer det ska kriserna kunna stoppas snabbt.

En annan stor uppgift under hösten är att utrikestjänsten, ett eget EU:s utrikesdepartement ska komma på plats. Under det belgiska ordförandeskapet kommer också ett första viktigt test på EU:s Lissabonfördrag - det som ger Europaparlamentet mer makt.

Extra uppmärksammat lär det bli när Europaparlamentet nu för första gången får vara med och bestämma över EU:s budget och EU:s jordbrukspolitik.