Rödgrön jämkning i spretig fråga

De tre partierna inom det rödgröna samarbetet har kommit överens när det gäller bland annat försvarspolitik och säkerhetspolitik inom EU.

Det är en utrikespolitisk samarbetsgrupp, bestående av representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som har kommit överens om en gemensam hållning på flera punkter i synen på EU:s politik.

De skriver bland annat: 

"Sverige ska ta ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet."

"Samarbetet ska förstärkas mellan polis, tull och åklagare inom EU"

"Flyktingpolitiken kommer nu att beslutas gemensamt på EU-nivå i högre grad".

Till viss del handlar överenskommelsen om konstaterande av faktum. Många av formuleringarna innebär att de rödgröna partierna anpassar sig till - och accepterar - skrivningarna i Lissabonfördraget.

För Vänsterpartiets del innebär överenskommelsen att partiet backar från tidigare ståndpunkter, bland annat när det gäller just försvarspolitiken - till exempel den så kallade solidaritetsdeklarationen, det vill säga att Sverige ska försvara andra EU-länder om de blir angripna.

– Det är framför allt det militära samarbetet, men även den ekonomiska politikens grundvalar, som ytterligare förstärks i Lissabonfördraget jämfört med tidigare fördrag. Men nu, när det är antaget, är det inte det enklaste att riva upp ett fördrag som 27 länder har antagit, utan då får vi försöka att inom ramarna för det fördraget försöka ladda in så mycket radikal och bra politik som möjligt - och det är vad vi gör med den här överenskommelsen, säger Vänsterpartiets ledare Lars Ohly.

Fortfarande står det i Vänsterpartiets partiprogram att de arbetar för ett svenskt utträde ur EU.

Miljöpartiet, tidigare EU-motståndare, accepterar däremot sedan hösten 2008 det svenska EU-medlemskapet.

Därmed innebär överenskommelsen för Miljöpartiets del inget steg bakåt när det gäller deras EU-politik, säger miljöpartisten Per Gahrton som medverkat i samarbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.

– Jag kan uppriktigt inte se att vi har backat. Miljöpartiets förändrade hållning skedde för flera år sedan genom en medlemsomröstning - att vi accepterar EU-medlemskapet som sådant och inte kräver utträde.

Men fortfarande återstår frågor att lösa när det gäller utrikespolitiken för de rödgröna partierna. Uppgörelsen säger ingenting om den svenska truppnärvaron i Afghanistan. Där råder det fortfarande en rödgrön oenighet.

Partiledarna debatterar frågan och en gemensam ståndpunkt verkar vara långt borta.

Vänsterpartiet har som krav att de svenska soldaterna omedelbart ska lämna Afghanistan, ett krav som inte hörsammas av Socialdemokraterna. Miljöpartiet däremot har kommit överens med Socialdemokraterna om att de vill utvärdera den svenska militära insatsen i Afghanistan under nästa år.