Vaccinering mot influensan kostade 1,5 miljarder

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beräknat att sjukvården fick betala cirka 1,5 miljarder kronor för vaccineringen mot H1N1, den så kallade svininfluensan.

Omkring 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades och cirka 900 miljoner kronor blev kostnaden för själva vaccindoserna.

Nu måste en oberoende utredning till, det säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på SKL.

– En och en halv miljard kronor är väldigt mycket pengar, man får mycket sjukvård för den summan. Då är det väldigt viktigt att utvärdera om det var värt den här insatsen eller om man kunde ha gjort den på något annat sätt. Det är alltid viktigt att man ser efter om man kan lära sig något, säger han.

Vad menar du med annat sätt?

– Man hade kanske inte till exempel behövt vaccinera hela befolkningen för att nå samma effekt. Det finns ju länder som har haft en annan strategi och det finns ett utmärkt jämförelsematerial nu. Jag förutsätter att man kommer att utnyttja det materialet, säger Göran Stiernstedt.

I dagsläget pågår en utvärdering. Det är regeringen som har gett Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i uppdrag tillsammans med SKL, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket att utvärdera Sveriges insatser mot den så kallade svininfluensan.

1 mars 2011 ska den rapporten vara klar.