Moldaviens president ställer krav på Ryssland

Den forna sovjetrepubliken Moldavien har hamnat på kollisionskurs med Ryssland efter att president Mihai Ghimpu krävt att Ryssland drar tillbaka de soldater som finns på Moldaviens territorium. Dessutom har han bestämt att man idag ska uppmärksamma "70-årsdagen av den sovjetiska ockupationen" av landet. Rysslands svar blev upprört.

"Att kalla sovjettiden för ockupation är ett skändligt försök att skriva om vår gemensamma historia", skriver det ryska utrikesministeriet i ett uttalande.

Man menar att Moldaviens president Mihai Ghimpu använder sig av anti-ryska uttalanden för sin egen politiska vinnings skull.

I samband med införandet av minnesdagen krävde han också att de 1 500 ryska soldater som finns stationerade i den ryskspråkiga utbrytarrepubliken Transnistrien ska dras tillbaka. Ovanligt skarpa ord från huvudstaden Chisinau.

Transnistrien är en liten landremsa vid Moldaviens gräns till Ukraina som efter ett kort inbördeskrig 1992 förklarade sig självständig, men utan att bli erkänd av omvärlden.

I dag är området politiskt isolerat och känt som ett centrum för knarkhandel och trafficking.

De lokala ledarna har sökt stöd från Ryssland, som dock inte har stött Transnistriens strävan för erkänd självständighet.

Däremot finns det ryska trupper kvar sedan inbördeskriget. Formellt som fredsbevarare, men i själva verket är det gamla sovjetiska trupper som framför allt vaktar gamla sovjetiska militäranläggningar. Det är dem som president Ghimpu nu vill ha bort.

Ghimpu är president på övertid eftersom Moldavien just nu är i ett totalt politiskt vakuum. Ingen president har kunnat väljas sedan parlamentsvalet i september förra året eftersom partierna inte kan komma överens.

För att lösa situationen vill han att presidenten ska väljas av folket istället, och kanske är det där man ska leta efter anledningen till nationalisten Mihai Ghimpus utspel om minnesdagen och trupperna.

Vad det kommer att betyda för Transnistriens status, som på senaste tiden åter blivit en aktuell fråga på den internationella arenan, återstår att se.