Bottenrekord för Försäkringskassans förtroende

Förtroendet för Försäkringskassan har mer än halverats bland den svenska allmänheten de senaste tio åren, visar en rapport ur SOM-institutets stora mätning.

Och det är bara hos Försäkringskassan den trenden märks, säger statsvetaren Helena Rohdén.

– Om man ser det i ett större perspektiv har förtroendet när det gäller övriga samhällsinstitutioner och myndigheter återhämtat sig lite grann under de senaste åren på 2000-talet. På det sättet bryter Försäkringskassan delvis det mer generella mönstret.

Medan förtroendet för andra myndigheter som polisen, sjukvården och universiteten är relativt stort bland svenskarna har Försäkringskassan tappat rejält.

1999 hade 36 procent stort förtroende för Försäkringskassan. 2009 var den siffran nere i 16 procent. Under samma period ökade dem som redan hade litet förtroende för Försäkringskassan från 19 till 48 procent.

Siv Norlin, som sitter som orförande för fackförbundet ST på Försäkringskassan är inte överraskad.

– Försäkringskassan har ju stått för trygghet i livets olika skeden, inklusive när man har blivit sjuk. Förändringarna och försämringarna av möjligheten att få sjukpenning har gjort att man inte längre kan se Försäkringskassan som garanten, säger hon.

Siv Norlin syftar på de ändringar regeringen infört som bland annat innebär att det nu finns en bortre gräns för hur länge man får sjukpenning.

Hon menar också att Försäkringskassans långa handläggningstider som uppkom i och med den stora omorganiseringen för ett par år sen också har medverkat till de låga förtroendesiffrorna.

Men Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan menar samtidigt att det kommer att bli ändring.

– Min bedömning är att vår botten är nådd, det kommer att bli bättre. Men sådana här saker som image eller förtroende tar lång tid att jobba upp, säger han.