Högsby

Bränner för skogens skull

Efterbevakningsarbetet pågår fortfarande efter naturvårdsbränningen av ett 25 hektar stort skogsområde på gränsen mellan Nybro och Högsby kommuner. Det är Sveaskog som under kontrollerade former bränt upp en liten del skog i Hornsö ekopark.

Gisela Björse jobbar som naturvårdsspecialist och berättar om varför man gör detta.

– Det ingår i Sveaskogs naturvårdsarbete att vi ska gynna alla de växter och djur som har en naturlig plats i skogsekosystemet, säger Gisela Björse som jobbar som naturvårdsspecialist på Sveaskog.

– Det finns en hel mängd djur och växter som inte kan leva om de inte får bränd ved och bränd mark. De har anpassat sig till skogsbränder under många, många tusen år och de är hårt trängda idag. För att de ska kunna leva kvar så bränner vi på väl valda ställen några gånger om året.

Sveaskog har hjälpt naturen på traven på det här sättet i tio år. Först väljer de ut ett område som avgränsas av sjöar och vägar. I luften flyger en helikopter med vatten för att se till så att elden inte sprider sig och på marken står bevakningspersonal redo med vattenslangar. Sedan bränns marken successivt av, bit för bit.

– Det kommer inte att brinna uppe i kronorna utan det är marken som brinner och en del av den lägre delen av stammen på träden. Den erfarenheten som vi har nu, vi bränt några gånger i det här området, är att människor tycker att det här är ganska bra. Djurlivet ökar och det blir en fin och varierad skog, säger Gisela Björse.

– De första åren fanns det en viss tveksamhet och rädsla men erfarenheten har nog lärt människor att det här går bra, tillägger hon.

Även idag kommer det brinna i länet under kontrollerade former. då ska Sveaskog genomföra en naturvårdsbränning på ett 37 hektar stort område i Norra Kvills nationalpark i Vimmerby kommun.