Halmstad

Gödsel renar förorenad jord

Hästgödsel används för att sanera förorenad jord efter en nedlagd bensinmack i Halmstad.

Nu schaktas den förorenade jorden bort från Televerkstomten vid Lilla Torg i Halmstad. På tomten ska det byggas bostadshus. Men marken har blivit förorenad av en bensinstation som låg intill fram till slutet av 1970-talet. Den förorenade jorden förs till Borabotippen utanför Hyltebruk, där den saneras av företaget Entropi Sanering.

– Det sker genom en biologisk behandling som vi utför på oljeförorenade jordmassor. Nedbrytningsprocessen tar 7-15 veckor, berättar Anders Assarsjö som är vd.

Processen är i princip samma som sker i en kompost. Göteborgsföretagets metod bygger på att man tillsätter bland annat hästgödsel och inga kemiska preparat.

– Det vi håller på med är en naturlig process. Vi använder oss av ett absorberingsmedel som är en naturprodukt. Vi lägger en matta under så att regnvatten rinnner igenom men petroluemprodukterna stannar kvar.

Att jorden från televerkstomten förs till Borabotippen beror på att tippen har tillstånd att tan hand om oljeförorenade jordmassor. Och jorden kommer att bli kvar där, även efter att oljeresterna brutits ned.

– Komposten används sedan som täckningsmaterial till deponin säger Anders Assarsjö.