Färgelanda

Diagnosen gav stärkt självkänsla

Carina Ikonen Nilsson från Färgelanda har ADHD och hon har skrivit en bok om att vända sin diagnos till något positivt.

Igår presenterades socialstyrelsens rapport "Alltjämt ojämnt" som visar att funktionsnedsatta personer har sämre levnadsvilkor än övrig befolkning.

Carina Ikonen Nilsson fick sin diagnos först vid 38 års ålder. Innan dess försökte hon vara som alla andra, vilket resulterade i att hon ofta mådde dåligt och inte sällan var sjukskriven.

Med diagnosen förlät hon sig själv och hon började istället vända nackdelarna med att ha en diagnos till något fördelaktigt. Hon menar att man genom att jobba med sig själv stärker sin självkänsla och därigenom skapar bättre förutsättningar för sig själv.

– Att kräva den plats man har rätt till och att våga be om hjälp är viktigt. En av tillgångarna med ADHD är att man är envis. Den gör att jag är här. Att jag har skrivit en bok och att jag har överlevt, säger hon.

Carina Ikonen Nilsson hoppas att Socialstyrelsens rapport skall påverka politikerna inför valet och att regeringens satsning Hjärnkoll, som hon är engagerad i som föreläsare, ska bidra till förändring.

Lina Johansson
0522-67 00 25