P1-MORGON ONSDAG 30 JUNI

Färre sjukskrivna med nya regler

De nya sjukskrivningsreglerna har haft effekt - sjukskrivningarna har blivit kortare och färre personer än tidigare är sjukskrivna. Men oppositionen är ändå kritisk. Debatt mellan socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson och Veronica Palm, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.