IOGT rasar mot lördagsöppet

Idag på folknykterhetens dag anklagar IOGT-NTO politikerna för att de försöker forcera fram ett beslut om lördagsöppet på Systemet, trots att statistik visar att konsumtionen har ökat där man har prövat lördagsöppet.
Forskarna som har utvärderat försöket har sett att misshandeln har ökat med 13 procent i de norrlandslän där försöket gjorts, men de är försiktiga med att koppla det till alkoholförsäljningen. Åsa Hagelstedt på IOGT-NTO hävdar dock bestämt att ett ökat drickande leder till mer misshandel och alkoholism.