Halland

Äldre fabriker hotar miljön

Miljöfarliga ämnen från tre industritomter i länet kan ha spritt sig vidare ut i omgivningarna och till borrade brunnar. Nu har länstyrelsen ansökt om närmare tre miljoner kronor för att kartlägga giftets spridning från de här platserna.

Det handlar om marken kring företaget Industrizink utanför Tvååker, gamla tvätteriet i Harplinge och den före sulfitfabriken i Oskarström.

– Vi hoppas att få pengar för att göra en första utredning där vi kan konstatera om marken är förorenad eller ej. Är den förorenad kommer vi antagligen att behöva söka mer pengar för att avgränsa föroreningarna, ta fler prover och utvidga områdena, säger Malin Salberg är samordnare för länstyrelsens grupp för förorenade områden.

I ett senare skede kan det också så kallade ansvarsutredningar göras där kan komma att riktas eventuell ekonomisk ersättning för sanering.