Enköping

Förgiftad mark saneras

Enköpings kommun har fått 5 miljoner kronor i statligt bidrag för att sanera marken i Grillby. På det område där bland annat Grillby förskola ligger idag finns bly, zink och koppar i marken på grund av tidigare industrier.

Människor kan exponeras främst genom hudkontakt, inandning av partiklar och om de äter bär och frukt som vuxit där. 2 800 kubikmeter jord ska grävas upp och saneringsarbetet startar i slutet av augusti.