Tysklands presidentval drar ut på tiden

Det tyska presidentvalet som pågår i en elektorsförsamling i Berlin är fortfarande inte avgjort. Inte heller i den andra valomgången lyckades regeringens kandidat Christian Wulff nå en majoritet av rösterna.

Parlamentets talman Norbert Lammert tillkännagav resultatet av den andra valomgången. Nu får de drygt 1 200 elektorerna, som är församlade i riksdagshuset i Berlin, ställa in sig på en tredje och avgörande omgång i kväll.

Det här valet går alltså inte riktigt så som de borgerliga regeringspartierna tänkt sig.

De borgerliga har egen majoritet i elektorsförsamlingen. Men i de två första valomgångarna har nu borgerliga avhoppare röstat på oppositionens kandidat och Christian Wulff har inte fått den absoluta majoritet som de borgerliga har på papperet.

I tredje omgången i kväll räcker enkel majoritet, alltså den som får flest röster vinner.

Mot partikarriäristen Christian Wulff står Joachim Gauck, som kandiderar för Socialdemokraterna och De gröna.  Och många borgerliga har uttalat sig till hans förmån i debatten inför dagens presidentval.

Bland de borgerliga elektorerna, som inte röstat på regeringens kandidat Christian Wulff, finns säkert också sådana som proteströstat mot Angela Merkels regering.

I den tredje valomgången väntas nu ändå Christian Wulff vinna.  För att hans utmanare Gauck ska bli president krävs nämligen stöd av elektorerna från vänsterpartiet Die Linke. Partiet har förstås inget emot ett nederlag för den borgerliga regeringen och Wulff.

Men misstron inom vänsterpartiet mot Gauck väger förmodligen tyngre. Die Linke, med band till det forna östtyska kommunistpartiet, störs av Gaucks gärning som ledande utredare av Stasis spionage under tio år.