Vinden skall ge 40 procent av Gotlands elkraft

Nu är den enskilt största vindkraftssatsningen någonsin på Gotland i hamn. För 750 miljoner kronor har i dag 800 delägare köpt 21 vindkraftverk av största modellen (Vestas 3 MW) för att placera på Näsudden.

Att 800 stora och små delägare nu kunnat enas om att riva alla sina 38 gamla verk och bygga nya får tillskrivas samordnaren och projektledaren Andreas Wickman, vars arbete nu är klart.

Anders Gahne är en av de minsta ägarna med andel i ett verk från 1995. Nu har han 0,23% i NVA och han tycker bytet är bra som ger bättre säkerhet med ägandet spritt på alla verk.

Fyra tyska familjer med en relativt stor ägarandel finns bland de 800 ägarna som nu blir aktieägare i "Österudd-Näs AB" som det gemensamma produktionsbolaget heter. Walter o Margaretha Reicherter är sommarboende som har satsat allt kapital i vindkraften och även lockat med tre andra tyska familjer.

Mats Ahlby är ordförande för Stugyn AB, en av tre tidigare föreningar som nu gått samman. Han anser att "alla är vinnare" eftersom nu Näsborna får en "sockenpeng" som är 0,2% av bruttointäkten som verken snurrar in. Projektet skapar även fler arbetstillfällen och djur och natur får bättre förutsättningar när verken blir färre men större på Näs.

Reporter lasse.ahnell@sr.se 

Eter onsdag 30 juni 2010