EU beordras stoppa stöd till Airbus

Världshandelsorganisationen, WTO, har beslutat att EU och flera medlemsländer måste stoppa exportsubventioner och annat stöd till flygplanstillverkaren Airbus.

Det är USA som gjort anmälan till WTO och anser att de otillåtna subventionerna uppgått till cirka 140 miljarder euro. Kravet på att pengarna dras tillbaka direkt innebär i praktiken 90 dagar, men EU har också 30 dagar på sig att överklaga beslutet.

Airbus amerikanska konkurrent Boeing och USA kallar beslutet för en milstolpe. USA:s handelsrepresentant Ron Kirk säger att beslutet kommer att gynna amerikanska flygplansarbetare som under mer än 40 år tvingats se hur Airbus mottagit massiva subventioner, stödpengar som skadat USA och förorsakat Boeing stora förluster i försäljning och marknadsandelar, enligt Kirk.

EU kommer inom kort bestämma om beslutet ska överklagas. EU:s handelskommissionär uttrycker fortsatt övertygelse om att det går att nå en förhandlingslösning. Dessutom hävdar EU att USA ger Boeing otillåtna stöd och också den frågan är uppe för bedömning hos WTO. Ett preliminärt beslut om det väntas i mitten av juli.

USA och EU anmälde varandra inför WTO för sex år sedan gällande otillåtet stöd till flygplanstillverkarna Airbus och Boeing och processerna kan fortsätta länge innan de är helt avgjorda.

 WTO:s beslut kommer samtidigt som Boeing och Airbus kämpar om en av de största upphandlingarna hittills från det amerikanska flygvapnet gällande nya tankflygplan, en affär värd mellan 35 -50 miljarder dollar.