Greenpeaceaktivister fälldes

Nu har Uppsala tingsrätt fastställt domar för de 29 Greenpeace-aktivister som för några veckor sedan tog sig in på Forsmarks kärnkraftverk. Samtliga döms att betala dagsböter för olaga intrång.

Uppsala tingsrätt dömer samtliga 29 åtalade för olaga intrång och med böter som straffpåföljd. Åklagaren hade velat att en av aktivisterna, en svensk, skulle dömas till fängelse eftersom han tidigare varit med vid liknande aktioner, men tingsrätten valde att döma alla till bötesstraff på 40 dagsböter. Böterna anses dock betalda med hänsyn till att aktivisterna satt frihetsberövade under tre dygn.

Förutom svensken handlar det om aktivister som är hemmahörande i olika länder i Europa, framför allt från Tyskland, Polen och Danmark.

Uppsala tingsrätt säger i domskälen att det är uppenbart att de åtalade tagit sig in på området och gjort sig skyldiga till olaga intrång, som även skett gemensamt och i samråd med dem som befunnit sig utanför området. De har med råd och dåd främjat aktionen och oavsett deras faktiska medverkan utgjort en nödvändig förutsättning för aktionens genomförande. Också de har alltså gjort sig skyldiga till olaga intrång, enligt tingsrättens bedömning.

Åklagaren hade yrkat på att de olaga intrången skulle bedömas som grovt brott, men där valde tingsrätten bedömningen att brotten var av normalgraden. För olaga brott som inte är grovt är påföljden böter, konstaterar tingsrätten, och slår också fast att det inte finns skäl att vid straffmätningen göra åtskillnad mellan de åtalade.

En kvinna som också hade pepparspray på sig vid aktionen fälls dock även för ringa vapenbrott och döms till sammanlagt 55 dagsböter. För hennes del får inte avräkning av hela straffet ske till följd av frihetsberövandet. Hon måste betala 15 dagböter.