Hägglund vill se KD som tredje kraft

I Örebro har Kristdemokraterna öppnat sitt riksting med att partiledaren Göran Hägglund fortsatt sina försök att utropa en tredje kraft i svensk politik.

Kristdemokraterna ska vara något annat än liberaler och socialister. Det goda samhället måste innehålla mer än arbete sa Göran Hägglund i sitt inledningstal:

– Låt oss kalla det en relationslinje. En som uppmärksammar vårt samhälles alla fällor, murar och vallgravar för de långa, fasta och kärnfulla kärleksrelationerna, sade Hägglund.

Göran Hägglunds idealsamhälle är kärnfamiljens, släktens och vännernas. Men allt detta hotas inte minst av medier och populärkulturs budskap om snabb social rörlighet – att allt snabbt kan bytas ut mot något annat.
Men också av stressen och tidsbristen inte minst hos barnfamiljerna.

– Liberala individualister till höger och vänster kan vrida och vända på det hur mycket de vill. Men ju flyktigare en relation är - desto mindre bidrar den till mänsklig utveckling, sade Göran Hägglund och fick applåder av rikstingsledamöterna.

Det låter onekligen som en värdekonservativ hållning. Men Göran Hägglund värjer sig från den beskrivningen - han är kristdemokrat och inget annat.

– Kristdemokratin är en politisk rörelse som hämtar sin inspiration från kristendomens värderingar. Ska man kondensera det otroligt starkt så handlar det om att vi ska bete oss mot varandra som vi själva vill bli behandlade, säger Göran Hägglund.