Skärpta straff för sexköp föreslås

Gatuprostitutionen har halverats i Sverige efter att förbudet mot sexköp infördes 1999. Det visar en utredning där det även föreslås att fängelsestraffet för vissa grövre sexköpsbrott ska höjas från sex månader till ett år.

Lagen kom till för att minska prostitution och människohandel, och det har den lyckats med, säger justitiekanslern Anna Skarhed.

– Vi menar att den här lagstiftningen har haft de effekter i huvudsak som man avsåg. Och det handlar alltså om att det är en minskning av prostitutionen, om man gör en jämförelse och jämför med de länder som vi har gjort, Danmark och Norge.

När sexköpslagen trädde i kraft 1999 var Sverige det första land i världen som förbjöd betalning av sexuella tjänster men inte försäljning av sex.

Våren 2008 gav regeringen dåvarande justitierådet Anna Skarhed i uppdrag att utvärdera lagen för att ta reda på vilka effekter förbudet haft.

Och efter att bland annat ha tagit del av forskningsrapporter och varit i kontakt med myndigheter och organisationer som på något sätt arbetar mot prostitution, så visar utredningen att gatuprostitutionen i Sverige har halverats under tio år.

I Norge och Danmark däremot har prostitutionen ökat markant, troligtvis på grund av EU:s utvidgade gränser.

På senare år har visserligen internetprostitutionen ökat även i Sverige, men inte alls i samma utsträckning som i till exempel Norge och Danmark.

Utredningen drar därför slutsatsen att lagen i varje fall motverkat en ökning av prostitution. Dessutom menar utredaren Anna Skarhed att den bidragit till att bekämpa människohandel.

– Där har det här haft effekt, det talas om att man ser det som en barriär; det är inte lukrativt att etablera sig i Sverige.

Straffet för sexköp är böter till max sex månaders fängelse. Men sedan lagen kom har ingen av de runt 650 människor som dömts fått fängelsestraff.

Utredningen föreslår nu att fängelsestraffet för vissa grövre brott ska höjas till ett år och att ett nationellt centrum med uppgift att leda samarbetet mot prostitution ska inrättas. Något som justitieminister Beatrice Ask vill se över.

– Det här är ju ett komplext problem som kräver insatser socialt, av polisen, i domstolarna och så vidare. Att samordna det är naturligtvis viktigt, vi kommer att fundera vidare på det förslaget.

När lagen kom menade många kritiker att de prostituerade skulle bli ännu mer marginaliserade och tvingas gömma sig i stället. Men utredningen visar att de inte har drabbats hårdare.

– För dem som tagit sig ur prostitution ser de det här som ett stort stöd, att det finns en kriminalisering.