Finland

Unik lag om bredband till alla

Som första land i världen har Finland en lag som ger alla finländare rätt till bredband. Det är lika viktigt som tillgång till post och telefon, enligt argumentet bakom lagen.

Finland är sedan tidigare ett av världens mest uppkopplade länder. Nu har invånarna också lagligt stöd för att kräva bredband på en megabit per sekund, till fasta bostäder och kontor.

I själva verket har redan de allra flesta i Finland tillgång till bredband som ger möjlighet till mer än så, men för de runt 4 000 - framförallt glesbygdsbor - som saknar det, är den här lagen en möjlighet, säger Saara Punkka, jurist på Kommunikationsverket i Finland. Det är motsvarigheten till Post- och telestyrelsen i Sverige.

Lagen ålägger också operatörerna att hålla rimliga priser på internetuppkoppling, men hur mycket är inte fastställt än.

Telia Sonera har gått till domstol för att få slippa tvånget att hålla med bredband överallt, men den processen är inte avgjord än.

Den nya lagen är första steget i Finlands sedan tidigare ambitiösa målsättning, att till år 2015 ska alla ha tillgång till en uppkoppling på minst 100 megabit per sekund. Men det blir frivilligt för operatörerna och till det ska regeringen skjuta till pengar, säger Saara Punkka.