KD kräver kommunalt vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna har efter en lång debatt beslutat att kräva ett obligatoriskt kommunalt vårdnadsbidrag till småbarnsfamiljer i stället för ett statligt. Det blir nu ett av partiets absolut viktigaste krav inför förhandlingarna om ett gemensamt borgerligt valmanifest, men meningarna går isär.

– Vårdnadsbidraget ska vara statligt och höjas till 6 000 kronor, samt vara beskattat och pensionsgrundande. Som åttabarnsmamma säger jag bara: äntligen! Det är först när vårdnadsbidraget blir statligt, som det faktiskt blir valfrihet inom barnomsorgen för samtliga familjer i hela Sverige, sa Mari Jansson från Bergkvara.

Ett statligt vårdnadsbidrag är också vad partiledningen tidigare förordat och vad som beslutades att partiet ska driva på förra årets riksting. Så stod det också i en av de riktlinjer som partistyrelsen lagt fram inför årets riksting.

Men plötsligt i dag hade föredragande Stefan Attefall ändrat sig. KD bör i fortsättningen driva på, för att kommunerna måste införa ett obeskattat vårdnadsbidrag på 6 000 kronor per barn.

– Det har funnits lite formuleringar i olika texter och nu försöker vi sätta ned foten så att vi har en tydlig linje. Det har också funnits lite olika rikstingsbeslut, så historiskt har det varit statligt vårdnadsbidrag. Men vi har på senare år tyckt att det är klokt att allt huvudmannaskap för förskola och barnomsorg ligger på kommunerna. Det är snarast ett försök att ha en tydlighet inför förhandlingar, som kommer efter valet, om vi får behålla regeringsmakten, säger Stefan Attefall.

Tror ni att det är lättare att få igenom ett kommunalt vårdnadsbidrag?

– I och med att vi har börjat med ett sådant tror jag att det blir lättare att gå vidare på det spåret. Jag tror också att det är klokt att ha en gemensam huvudman för all barnomsorg.

De som vill ha ett statligt vårdnadsbidrag är oroliga för att kommunerna inte kommer att få pengar för att hantera ett påbud uppifrån.

Men partiledningens talare försäkrade att staten måste skicka med pengar, eftersom det är regering och riksdag som lägger på kommunerna en ny uppgift om det blir ett obligatoriskt kommunalt vårdnadsbidrag.

Mot partiledningens vilja beslutade rikstinget också att fackföreningar inte ska få vara knutna till politiska partier.

Däremot vann partistyrelsen omröstningen om att timplanen för grundskolan ska avskaffas.