Sociala medier och myndigheter

Svårt att stoppa anställdas värderingar

Att statsanställda uttrycker åsikter som strider mot en myndighets värderingar är svårt att göra något åt. Det säger experter efter Ekots uppgifter att en handläggare på Migrationsverket lagt in kommentarer på sin Facebook-sida som kan ses som främlingsfientliga.

– Att allmänt uttrycka åsikter som inte överensstämmer med myndighetens uppfattning - även  om de går i den riktningen - det är inte tillräckligt för att en myndighet ska kunna ingripa mot den personen, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer. Han har nyligen skrivit en rapport om yttrandefrihet i statsförvaltningen.

Han menar att det är svårt att agera mot en anställd eftersom han eller hon kan göra ett bra jobb oavsett åsikt.

– JO har sagt att man inte kan dra några slutsatser om medarbetarens lojalitet utifrån vad medarbetaren privat har uttryckt för åsikter. Man kan alltså utföra ett arbete, trots att man har en annan uppfattning än myndighetens officiella i en mängd frågor.

Frågan om vad man som privatperson egentligen får skriva när man använder sociala medier blev aktuell sedan Ekot avslöjat att en handläggare på Migrationsverket lagt in kommentarer på sin vägg på Facebook - kommentarer som Migrationsverket ska utreda om de är främlingsfientliga.

På Migrationsverket säger man att frågan vad en anställd bör och inte bör säga i sociala medier har diskuterats. Men några regler kommer det inte att bli.

– Jag har väldigt svårt att tänka mig det, för då är vi ute på väldigt, väldigt tunn is. Däremot tror jag att vi måste prata mer om hur man använder medier - hur man exponerar sig, hur man för det offentliga samtalet. Det tror jag att vi måste göra betydligt mer än vi har gjort tidigare, säger Migrationsverkets vice generaldirektör Christina Werner.