Ekonomi

Rumänien och Polen får låna av IMF

Internationella valutafonden, IMF, har godkänt två olika lån till Rumänien och Polen. Rumänien får låna över 900 miljoner euro, och IMF signalerar därmed att man godkänner den rumänska regeringens åtgärder för att minska budgetunderskottet.

Den senaste utbetalningen till Rumänien försenades efter att en 15-procentig sänkning av pensionerna ogiltigförklarats.

Totalt har nu 10,7 miljarder euro betalats ut, enligt IMF.

Rumänien har gått med på IMF:s och EU-kommissionens krav att minska budgetunderskottet från 7,2 procent till 6,8 procent.

Samtidigt kan Polen fortsätta att luta sig mot Internationella valutafonden som en säkerhet för ekonomin.

IMF har beslutat att förlänga ett säkerhetslån till Polen på 20 miljarder dollar under ytterligare ett år.

Polen har under både 2009 och 2010 dragit nytta av IMF:s lån. Just den här typen av lån är reserverad för länder med goda finanser och avsedd för att förebygga kriser.