SKÅNE

Företagare protesterar mot sjukvecka utan lön

En småföretagare från Båstad, fotografen Mette Ottosson leder en protest mot att reglerna i sjukförsäkringen ändrats den 1 juli. Nu får egenföretagare sju karensdagar i stället för en.

– Tänk om alla anställda fick en veckas karens, då skulle det nog gå ett ramaskri genom hela landet, säger Mette Ottosson.

För knappt en månad sen fick Mette Ottosson ett brev från Försäkringskassan om att regeringen beslutat om nya sjukförsäkringsregler och att hon skulle få sju karensdagar från 1 juli. Och även om viss valfrihet går det inte att behålla en karensdag som det var tidigare.

Regeringen har sänkt företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen  som kompensation.

–Men det räcker inte på långa vägar säger Mette Ottosson.

Hon och andra medlemmar i Facebookgruppen har kontaktat näringsminister Maud Olofsson för att få en förklaring. Men hon är inte nöjd med svaren.

– Jag tycker det är fega svar, de skriver istället om vad som blivit bättre och undviker att svara på frågan.