Brittiska nedskärningar kan bli ännu större

När finansminister George Osbourne presenterade sin nödbudget för knappt två veckor sedan gjorde finansminister han klart att den offentliga sektorns utgifter ska minskas med en fjärdedel.

Men nu ska departementen ha fått i uppdrag att se hur än större besparingarna skulle kunna se ut, rapporterar brittiska medier:

– Vi tänker inte skära i utgifterna som om vi skulle skära jämna bitar av en salamikorv, utan vi ska ta hänsyn till koalitionsregeringens prioriteringar och de olika departementens förutsättningar. Därför har vi bett om två olika scenarier. Ett med besparingar på 25 procent och ett med besparingar på 40 procent, säger Storbritanniens transportminister Philip Hammond till BBC.

Finansminister George Osbournes nödbudget har beskrivits som den tuffaste sedan andra världskriget. Och i oktober ska finansministern presentera hur landets offentliga sektor ska minska sina utgifter med en fjärdedel.

Eftersom Storbritanniens klart största departement – för sjukvård – inte ska spara måste de andra departementen skära mer.

Många väntar sig nu att Home Office, som har hand om landets polisväsende, kommer få skära kraftigt, särskilt på administrativ personal. Men det väntas också bli färre poliser på gatan som resultat.

Också transport- arbetsmarknads- och justitiedepartementen väntas få spara kraftigt.

Och runt om i landet förbereder sig nu fackförbunden för gemensamma aktioner till svar, och de är, liksom representanter för oppositionspartiet Labour, kritiska till de kraftiga besparingarna som de menar kommer leda till högre arbetslöshet och minskad tillväxt.

Enligt beräkningar som gjorts av det nystiftade institutet för budgetansvar skulle nedskärningar på 25 procent leda till 600 000 färre jobb i den offentliga sektorn fram till 2016.

Men finansminister George Osbourne är övertygad om att detta är rätt väg för att få ner Storbritanniens budgetunderskott, så att landet inte behöver låna lika mycket pengar framöver.