Strängnäs

Grannar emot sågverk

Sandåsas sågverk i Åker Styckebruk expanderar och det är något som en grupp grannar vänder sig emot. De överklagade när när Strängnäs kommun i efterhand gav bygglov för ett timmerupplag. Nils Danielsson är en av grannarna som är missnöjda med expanderingen.

– Det här hindrar en inflyttning och en inflyttning är ett väldigt viktigt villkor för att Åkers ska utvecklas, säger Nils Danilsson.

Sågverket ägs av bröderna Gyllengahm och de köpte privat in ett område intill sågen som användes för ridverksamhet, när den verksamheten inte orkade med att fortsätta i samma omfattning.

Sedan hyrdes området ut till sågverket som gjorde om hästhagarna till timmerlager. Något som det enligt kommunen krävs bygglov för. Ägarna sökte och fick bygglov i efterhand.

Grannen Per Wedin säger att det pågår förarbete för en fördjupad översiktsplan för Åkers Styckebruk, men bygglovet blir ett hinder.

– Genom att man nu gett ett permanent bygglov, så har man låst upp det arbetet på ett väldigt olyckligt sätt, säger han.

De här grannarna som klagat tycker att man kunnat bevilja ett tillfälligt bygglov på fem år,  då hade kommunen haft tid att utreda och planlägga hela Åkers samhälle och man hade dessutom sett hur sågverksmarknaden utvecklats.

Peter Gyllengahm äger tillsammans med sin bror Sandåsa Såg och han  säger att det bara är en liten grupp grannar som bråkar:

- Jag uppfattar det inte som att det är den allmänna uppfattningen bland grannarna. Utan ett antal och delvis samma person som under hela vår tillståndsprocess för sågverket överklagade den biten.

Om de klagande grannarna vinner och de inte skulle få bygglov skulle det vara ett stort avbräck. Förra året sågade Sandåsa såg i Åkers Styckerbruk ca 90 000 kubikmeter och man vill såga mer. De har tillstånd att producera 130 000 kubikmeter sågat virke.

Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se