Många barn drunknar i poolen

Överaskande många barn drunknar i dammar eller pooler i trädgårdar. Det visar statsitik som för första gången tagits fram över drunkningsolyckor med barn. Den visar att mellan 1998 och 2007 drunknade 45 barn i åldern 0-6 år. Nio av dem drunknade i en trädgårdspool eller trädgårdsdamm.

Sommarvärme innebär välbesökta badplatser - men också i villaträdgårdar badas det mycket i olika typer av pooler.

När det gäller drunkningsolyckor med barn i Sverige så har det tidigare inte funnits statistik över hur de har gått till. Därför har Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gått igenom alla drunkningsolyckor med barn i Sverige mellan åren 1998 och 2007, bland annat genom att läsa polisrapporter och obduktionsrapporter.

Överaskande många
Under den perioden drunknade 45 barn i åldern 0-6 år, och 9 av dom drunknade i en trädgårdspool eller trädgårdsdamm. Det är med stöd av polisrapporter man har fått in underlaget.

Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskapär förvånad.

-- Det var fler än vi trodde, säger han.

 Dels har de större, nedgrävda poolerna blivit allt vanligare i Sverige, men allra vanligast är olika typer av mindre, flyttbara pooler. Också de här små barnbassängerna utgör en drunkningsrisk för ett litet barn.

Jan Schyllander igen:

– Det är uppenbart att det är en risk att barnet kan kravla sej upp i dessa och ramla i vattnet.

Olyckor hos grannen
Granskningen som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap gjort visar också att de allra flesta av drunkningsolyckorna i trädgårdspooler eller trädgårdsdammar har inträffat i någon annan trädgård än barnets egen.

– Ofta har barnet sökt upp en grannes trädgårdspool eller damm och ramlat ner där och sen inte tagit sej upp, säger Jan Schyllander.