Östergötland

Trafikverket vägrar kompensera SJ för snökaos

SJ får inga pengar av Trafikverket för vinterns snökaos. SJ kräver 110 miljoner av myndigheten för att man inte röjde spåren från snö, men det vill inte Trafikverket betala.

– Vi har svarat SJ på den frågan och vi ser inte att det finns någon grund i gällande avtal för att kompensera SJ för eventuella skador, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. 

SJ betalar cirka 290 miljoner till Trafikverket varje år för att få köra på järnvägarna. Men under vinterns snöfall var det inte många tåg som kom fram. När spåren inte röjdes orsakades stora förseningar, inställda tåg och fordonsskador. SJ kräver därför Trafikverket på 110 miljoner i ersättningar. Men enligt avtalen behöver myndigheten inte betala.

– Det är vår bedömning att det inte finns grund för några skador, för då måste man visa det på ett annorlunda sätt, säger Gunnar Malm.

Kan det bli tal om en kompromiss med SJ?

Det vill jag inte spekulera i.

Enligt ett brev från SJ är Trafikverkets besked ett hån och ett utryck för att man inte bryr sig om sina kunder. Samtidigt har myndigheten höjt avgifterna för att köra på järnvägen.

– Vi tycker att det här är principiellt viktigt. Om en vara som levereras inte är bra och inte användbar ska man inte betala för den, säger SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn.

– Det finns två möjligheter här. Endera att regeringen gör någonting i den här frågan eller att Trafikverket själva inser att det är klokt att ha en bra relation till sina kunder, och inte minst till oss som är den största kunden.

Vad skulle ni i SJ kunna göra om ni inte får några pengar?

-- Vi kan inte göra så mycket mera än att föra vår talan på ett klokt och balanserat sätt.