Politisk terroristnoja?

Efter den 11 september 2001 har USA bedrivit "krig mot terrorismen". Men har politikerna fått terroristnoja, vilken har fått gå ut över medborgarnas integritet? Paneldiskussion med integrationsminister Nyamko Sabuni, Mehmet Kaplan (MP) och Magnus Ranstorp, forskningschef Försvarshögskolan. 17-timmen