Växjö

Kritik leder till utökning vid miljödomstolen

Verksamheten vid Miljödomstolen i Växjö ska utökas och domstolen förstärks med 15 tjänster.

Syftet är att samla alla liknande ärenden i en enda domstol och göra handläggningen av till exempel bygglovsärenden effektivare.

– Det är dels för att allmänheten ska kunna vända sig till en domstol och klaga när man har fått beslut från länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen eller enligt miljöbalken, eller från lantmäterimyndigheten, och det är dels för att man effektivare ska kunna utnyttja domstolens kapacitet så att det slutliga resultatet kommer snabbare, säger Håkan Nordling som är lagman vid Växjö tingsrätt.

Kritik mot för långa handläggningstider
Från den 2 maj nästa år tar Miljödomstolen över en del av de mål som i dag hanteras av regeringen eller förvaltningsrätten. Det gäller till exempel ärenden enligt plan- och bygglagen som detaljplaner och bygglov. En enda domstol kommer då alltså att ha hand om allt som gäller mark, vatten och miljö.

Samtidigt byter landets fem Miljödomstolar namn till Mark- och miljödomstolen. Bakgrunden till förändringen är bland annat kritik mot för långa handläggningstider, enligt Håkan Nordling.

– Ja, det är bland annat önskemål från näringslivet att man ska kunna få samtliga beslut som behövs för en industrietablering snabbare än i dag och ett sätt att tillmötesgå det är att kunna ha en domstol.

15 nya tjänster
På Miljödomstolen i Växjö arbetar 21 personer i dag - när verksamheten utökas måste 15 personer nyanställas. Det här betyder mycket - både för tingsrätten och för Växjö kommun, säger Håkan Nordling.

– Det betyder mycket för tingsrättens del att vi blir en större domstol och kan attrahera duktig arbetskraft, men det betyder också mycket för Växjö kommun som stärker sin plats på kartan med flera domstolar och med en utbyggd administrativ verksamhet. I förlängningen gör det här Växjö till en attraktiv mellanstor svensk stad.

 Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se