Senare skolstart gav lyckligare elever

Att börja skolan bara lite senare på morgonen kan förbättra ungdomars hälsa och välbefinnande och göra att de blir mindre trötta senare på dagen. Det visar en amerikansk studie där forskarna har följt 200 elever i årskurs 9 till 12 på en skola i delstaten Rhode Island.

Efter att första lektionen flyttades fram en halvtimme, från klockan åtta till halv nio på morgonen, ökade sömntiden med i genomsnitt 45 minuter för eleverna. Andelen elever som fick mindre än sju timmars sömn per natt minskade med 80 procent.

Eleverna mådde ocskå bättre: i enkäter var det betydligt färre som uppgav att de kände sig nedstämda eller irriterade under skoldagarna. Även närvaron på lektionerna förbättrades.

Referens:
Owens, Belon, Moss. Impact of Delaying School Start Time on Adolescent Sleep, Mood, and Behavior. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010;164(7):608-614.