Brand på norsk flyktingförläggning

I Norge var det för andra natten i rad oroligt på en flyktingförläggning utanför Drammen, och tre sovbaracker totalförstördes i flera bränder. Polisen utgår från bränderna var anlagda och man har gripit 23 misstänkta.

De som bodde där hade fått slutligt avslag på sin asylansökan, och därmed står Norge nu helt utan fungerande boenden för personer som måste lämna landet.

Ingen människa skadades allvarligt, men två personer fick undersökas av läkare.

Frustration över norsk asylpolitik och missförhållanden på anläggningarna anges som orsaker till oroligheterna. Den andra förläggningen i sitt slag, i Fagerli i Akershus, förstördes i en brand som startade under oroligheterna i går natt.

Det bor totalt omkring 200 personer vid de båda förläggningarna, och en del av dem har varit i Norge uppemot tio år. Vissa fruktar för sina liv om de återvänder till sina ursprungsländer, andra vill resa men kan inte på grund av förhållandena där.

I Norge har antalet asylsökande minskat kraftigt den senaste tiden. Under de första fem månaderna i år sökte 3 700 personer asyl i Norge, vilket är nästan en halvering mot fjolårets 6 600 under samma tid.