Kritik mot privat Systembolag

Om Systembolaget privatiserades, som Anders Björck föreslår i en debattartikel i Dagens Nyheter, skulle det innebära ett dråpslag mot den svenska folkhälsan. Det menar Allan Tovhult. distrikskonsulent för nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.
Allan Tovhult säger till nyheterna att ett privat vinstintresse enbart är intresserat av att sälja så mycket som möjligt. Idag har staten en viss kontroll över den svenska alkoholkonsumtionen, men att den skulle försvinna om privata intressen fick ta över Systembolaget. Det finns undersökningar som visar att om Systembolaget privatiserades skulle 1800 fler dö av alkoholskador per år, och misshandelsfallen skulle öka med 10.000 enligt Allan Tovhult.