Amerikansk bombövning i Vidsel kritiseras

Regeringen bryter mot den urfolksdeklaration de själva skrivit under då de tillåter det amerikanska flygvapnet öva bombfällningar i Norrbotten. Det menar den samiska organisationen Same Ätnam om övningen som kommer att ske i månadsskiftet juli/augusti.

– Vi har inte fått säga någonting. Varken från samisk eller svensk sida har man fått information eller kunnat säga vad man tycker om det hela. Regeringen tar ingen hänsyn till folk som bor här uppe, säger Lilian Mikaelsson, vice ordförande för Same Ätnam.

Över 200 amerikaner och ett 20-tal flygplan från den europeiska delen av US Airforce kommer i slutet av månaden till Norrbotten för att öva bombfällning, det vill säga hur pass träffsäker man är. Det som ska användas är attrapper

Det är FMV, Försvarets materielverks, anläggning i Vidsel ett tiotal mil från kusten som ska hjälpa till med testerna.

Lilian Mikaelsson företräder Same Ätnam, den äldsta samiska riksorganisationen med flera tusen medlemmar över hela Sverige och en av de organisationer som är kritisk till övningen då de menar att den bryter mot urfolksdeklarationen.

Där står det bland annat att militär aktivitet inte ska bedrivas på områden där det finns urfolk utom om det är ett allmänintresse, är överenskommet eller efterfrågat av urfolken.

Försvarsminister Sten Tolgfors vill inte kommentera kritiken men hälsar via sin pressekreterare att det var den förra regeringen som fattade beslutet att låta utländska styrkor öva i Sverige.

Men Lilian Mikaelsson tror att anledningen är en annan.

– Jag skulle tro att det delvis bottnar i att Tolgfors inte är informerad om urfolks rättigheter, om internationell folkrätt och om innehållet i urfolksdeklarationen. Jag skulle tro att han inte är den enda inom regeringen som inte har en aning om vad det här innebär.