EU vill minska industriutsläpp

EU ställer hårdare krav på industrier att minska sina utsläpp. EU-parlamentet har röstat igenom att strängare gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, väteoxid, dammpartiklar och tungmetaller införs från 2016.

Det gäller till exempel oljeraffinaderier och djurfarmer.

Men undantagen är många. Stora förbränningsanläggningar behöver inte följa de nya utsläppsgränserna förrän 2020, och en del äldre anläggningar kan få undantag om de lovar att stänga senast 2023, rapporterar TT.