Turkiets HD stoppar reformpaket

Högsta domstolen i Turkiet underkände i dag delar av ett reformpaket från regeringen som innehåller författningsändringar avsedda att minska domstolarnas och militärens makt.

 Beslutet är ett led i kampen om makten i landet, där det reforminriktade islamistiska AK-partiet står mot en sekulär maktelit bestående av jurister, tjänstemän och militärer som tidigare dominerat den politiska scenen, och som fruktar att AK-partiet ska driva Turkiet i mer islamistisk riktning.